saint john's saint john's

 


อ.สมัย ชินะผา
โรงเรียนเซนต์จอห์นเริ่มก่อตั้งที่บริเวณกลางทุ่งห้วยขวาง  เมื่อ พ.ศ. 2504  ข้าง โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญในปัจจุบัน โดยอาจารย์สมัย ชินะผา    และอาจารย์สุมน ชินะผา เนื่องจากไม่มีทางเข้าโรงเรียนจึงย้ายไปที่บริเวณหน้าวัดไผ่ตัน ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 2 หลัง รวม 12 ห้องเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2504  เปิดเรียนวันแรกมีนักเรียน 281 คน อาจารย์สุมน ชินะผา  เป็นครูใหญ่

ต่อมาซื้อที่ดินปากทางลาดพร้าวจากคุณประดิษฐ์ กรรณสูตจำนวน 4 ไร่  3 งาน 13 ตารางวา และเริ่มก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 80 เมตร และอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น  ยาว 40 เมตร 20 ห้องเรียน และซื้อเพิ่มอีก 456 ตารางวา   และสร้างอาคารอนุบาลเพิ่มอีก 1 หลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2505 เปิดเรียนวันแรกในที่ตั้งใหม่คือบริเวณห้าแยกลาดพร้าว       ในปัจจุบัน มีนักเรียน 2,115 คน มีครู 80 คน มีนักเรียนประจำชายหญิง 80 คน เริ่มมีมิสซา    วันอาทิตย์โดยใช้อาคารอนุบาลเป็นวัดชั่วคราว ปี พ.ศ. 2505 สร้างตึกเซนต์จอห์นเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น  ความยาว 48 เมตร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2507  กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยาฐานะ  จึงได้   ขยายชั้นเรียนถึง มศ. 5 และกระทรวงศึกษาธิการให้เก็บเงินบำรุงโรงเรียนได้คนละ 150 บาทต่อปี

วันที่17 พฤษภาคม 2508 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนเซนต์จอห์นจดทะเบียนแยกเป็น 3 โรงเรียน มีผู้จัดการและครูใหญ่ของแต่ละโรงเรียน   โดยมีโรงเรียนเซนต์จอห์น โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น และโรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น และเพิ่มหลักสูตร คอมเมิร์สเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ บนพื้นที่ 1 ไร่    ชื่อโรงเรียนตรีนิติ  (Trinity College) โดยสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  ครึ่งตึกครึ่งไม้ ส่วนแผนกสามัญได้สร้างตึก 6 ชั้น 26 ห้องเรียน ความยาว 48 เมตรเพื่อใช้เป็นอาคารนักเรียนหญิง และได้ซื้อที่เพิ่มอีก 2 ไร่ เพื่อเตรียมสร้างตึก 6 ชั้น   สำหรับนักเรียนประจำชาย

พ.ศ. 2514 เปิดแผนกพาณิชยการปีที่ 1 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน หญิง 800 คน แผนกสามัญมีนักเรียนชายหญิง 5,000 คน แผนกคอมเมิร์สมีนักเรียน ชาย-หญิง 400 คน

พ.ศ. 2515 เปิดแผนกช่างสำรวจขึ้นอีกอีกแผนกหนึ่งในบริเวณอาชีวศึกษา และสร้างโรงฝึกงานขนาดใหญ่ยาว  90  เมตร   เพื่อเตรียมเปิดแผนกช่างยนต์

พ.ศ. 2516 เปิดแผนกช่างยนต์เพิ่มอีกหนึ่งแผนกที่บริเวณอาชีวศึกษามีอุปกรณ์ การฝึกที่ทันสมัยครบครัน ในปีนี้เองเกิดความไม่สงบทางการเมือง วันที่  14 ตุลาคม นักเรียนอาชีวคนหนึ่งถูกยิงตายที่ถนนราชดำเนิน

พ.ศ. 2518 ติดต่ออาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย อดีตอาจารย์ใหญ่เซนต์จอห์นคอมเมิร์ส ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่การงานที่สถานีวิทยุ   บีบีซี   กรุงลอนดอน ให้กลับมาช่วยบริหารโรงเรียนในฐานะผู้อำนวยการทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา   2519   
เป็นต้นไป

พ.ศ. 2520 ขออนุญาตกระทรวงจัดตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ “มหิปธร”

พ.ศ. 2523 เปิดแผนกอิเลคทรอนิคส์เป็นปีแรกที่อาชีวศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกแผนกเริ่มเรียน 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย เพื่อเตรียมรับนักเรียนขยายเท่าตัวในปี   ต่อมาจากการปรับหลักสูตร กล่าวคือมีนักเรียนชั้น ม.3 และม.ศ.3 จบพร้อมกันในปีเดียวกัน  
และติดตั้งนาฬิกาขนาดใหญ่ที่แผนกสามัญ เป็นระบบควอทซ์จากสวิสเซอร์แลนด์ หน้าปัด กว้าง 3 เมตรครึ่ง  เดือนหนึ่งจะเดินผิดพลาดไม่เกิน  3 วินาที เป็นนาฬิกาบอกเวลา  และความคุมสัญญาณกริ่งอัตโนมัติ       สำหรับการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนของแผนกสามัญ    และอาชีวศึกษา  ค่านาฬิการวม  ค่าติดตั้งคิดเป็นเงิน 140,000 บาท

ปี พ.ศ. 2533  ได้เปิดวิทยาลัย St.John's   ซึ่งมีโครงการจะเปิดเป็นมหาวิทยาลัย  ต่อไป   โดยรออาคาร "ชิน  โสภณพนิช"และอาคาร "ฤดีทิพย์" ซึ่งกำลังก่อสร้าง

วันที่  30 พฤศจิกายน 2534  มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันเซนต์จอห์นกับสถาบัน   Bell แห่งประเทศอังกฤษ  เป็นสัญญาเริ่มโครงการ เปิดโรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติขึ้นในอาณาบริเวณโรงเรียนเซนต์จอห์น 

ปี พ.ศ.2545 โรงเรียนดำเนินงานศูนย์ภาษาอังกฤษด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยสถาบัน BELL อีกต่อไป

ปี พ.ศ.2547  โรงเรียนเซนต์จอห์น และโรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น ได้รวมกิจการเป็นโรงเรียนเดียวกันเปิดสอนแบบสหศึกษาใช้ชื่อว่าโรงเรียนเซนต์จอห์น

 

facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom