saint john's saint john's

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

โรงเรียนเซนต์จอห์น
รับสมัครนักเรียนใหม่
(เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4)

*ดาวน์โหลดใบสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนตุลาค เป็นต้นไป

2. ชั้นที่เปิดรับ

  2.1 เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 ห้องละ  20  คน  ครูดูแล 2 คน   นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  2559
  2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ห้องละ 36 คน เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน แบ่งกลุ่มย่อย
นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559


 

กำหนดการของโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง
  วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
หนังสือเรียน
  รับวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
เปิดเทอม
  วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 (เรียนเต็มวัน)
   
สอบถาม
   
เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
  โทร. 02-5121239 , 02-9387058-65 # 223
ประถม-มัธยม
  โทร. 02-5121240 , 02-9387058-65 # 117 , 194, โทรมือถือ 081-4668060
   
  **** ประกันอุบัติเหตุเริ่มเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ****

 


facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom