saint john's saint john's

ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรม ปี 2556
       
นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น ร่วมเดินขบวนเพื่อถวายสักการะ
วันวชิราวุธ
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี
ประจำปี 2556
นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าค่ายพุทธบุตร
วันที่ 5-6 กันยายน 2556 ที่วัดไร่ขิง
นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น ร่วมวางดอกไม้เพื่อระลึก ถึงผู้ประสาทการ ท่านอาจารย์สมัย ชินะผา
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา
ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2556
Welcome Shika School from Japan
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ประจำปี 2556
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2556
ภาพกิจกรรวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม
ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
ปี 2556
ภาพกิจกรรมการ หล่อเทียนพรรษา และการถวายเทียนพรรษา ภาพกิจกรรมการร่วมสนุก ร้องเพลง
ภาพกิจกรรมเบ๊น+โบ๊ท มาสร้างความสนุกให้น้อง ๆ เซนต์จอห์น ภาพกิจกรรมการซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2556
ไหว้ครู พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน (ซ่อม) ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีเดินสวนสนาม
วันสถาปนาลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2556
nosmoking กิจกรรม
เดินขบวนรณรงค์งดสูบบุหรี่
ประจำปี 2556
รับน้อง ประมวลภาพ
กิจกรรมรับน้องใหม่
ประจำปี 2556
     
facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom