saint john's saint john's

ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรม ปี 2555
       
       
พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ประมวลภาพ "อำลา พี่ๆ ม.6"
ประมวลภาพ
"พ ี่ป.1 รับน้อง อนุบาล3"
ประมวลภาพ "เซนต์จอห์นวิชาการ 55"
ประมวลภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
เข้าค่ายที่โรงเรียน
วันที่ 8 กพ. 2556
คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก
ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
คณะนักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ทัศนศึกษาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
stjohn โครงการแนะแนวทางการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
ประมวลภาพ "วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555
ประมวลภาพ การมอบคอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ประมวลภาพ "Best of the Best  (August - September 2012)" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
พิธีมอบประกาศนียบัตร  การแข่งขันทักษะวิชาการคาทอลิก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ประมวลภาพ "การแข่งขันทักษะวิชาการ" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555
ประมวลภาพ “Water คิด Water Kids on Tour สนุกสดชื่น กับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 “หนูน้อยดัชมิลล์คิดส์ ร่วมอนุรักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
ประมวลภาพ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 Best of the Best   (May - July  2012)
ประมวลภาพ "แห่เทียนวันเข้าพรรษา" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 They show Teacher Debbie (Mrs. Deborah Lomas-Wild) teaching English to Kindergaden.
ประมวลภาพ "นักเรียนได้รับใบประกาศจาก Cambridge Young Learners English Tests 2011" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ประมวลภาพ "การประชุมสภานักเรียน 2555" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ประมวลภาพ "การเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2555" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ประมวลภาพ "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555" วันที่ 14 มิถุนายน 2555
ประมวลภาพ "การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555" วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ประมวลภาพ "ธรรมะ-วิสาขบูชา" เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ประมวลภาพ "รับน้อง 2555" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ประมวลภาพ "วันงดสูบบุหรี่โลก 2555"
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ประมวลภาพการถ่ายรายการ "School ซ่าส์ ทีวีพูล" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ประมวลภาพ "ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
     
facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom