saint john's saint john's

ประมวลภาพกิจกรรมปี 2551
รายชื่อนักเรียน Best of the Best ( ปีการศึกษา 2551 ) ประมวลภาพMini Concert "ปีนป่ายไต่เขา" ของคณะนักร้องประสานเสียงเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552
ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น ที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 กลุ่มการศึกษาเซนต์จอห์น ร่วมรณรงค์ รักษ์โลก งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best of the Best ประจำเเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 ELC Language Centre The nine Saint John's ELC students took the UCLES suite of ESOL exams.
ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ประมวลภาพกิจกรรม งานสัปดาห์ฝรั่งเศส โรงเรียนเซนต์จอห์น
กิจกรรม "วันวชิราวุธ" จัดโดยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์จอห์น ประมวลภาพ การเข้ารับการอบรมเยาวชน โรงเรียนเซนต์จอห์น
ประมวลภาพ โครงการ "Exchange of Gratitude" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ ประมวลภาพ โรงเรียนกีฟูไดอิจิ นำคณะอาจารย์และนักเรียน มาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์จอห์น
ประมวลภาพกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ค่ายยานเกราะสัมพันธ์ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ แก่ครูผู้สอนแนวใหม่ " Teaching Innovation Award 2008 "
Junier ด.ญ.รวิสรา ธาระรูป นักเรียนชั้นป.6/1 โรงเรียนเซนต์จอห์น รับรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ "เพื่อนรักสัตว์เรลี้ยง" ละครแห่งความร้ก ประมวลภาพการแสดงละคร Saint John the Musical เรียงร้อยบทละครแห่งความรัก จากแม่สู่ลูก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
รักแม่ ประมวลภาพโครงการ "รวมพลคนรักแม่ " เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 จัดโดย โรงเรียนเซนต์จอห์น TalesRunner ประมวลภาพคอนเสิรต์ TalesRunner สำหรับน้อง ๆ เซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
วันแม่ ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ จัดโดยโรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมอาคารรวงกาญจนานุสรณ์ ลดโลกร้อน ประมวลภาพกิจกรรม การเดินขบวนเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน ของโรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551
ตรวจร่างกาย ประมวลภาพโรงเรียนเซนต์จอห์น จัดตรวจสุขภาพและสมรรถนะทางด้านร่างกาย ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2551 iCamp ประมวลภาพโครงการ "iCamp2008 มหัศจรรย์นักสร้างหนัง" จัดโดยบ.แอปเปิ้ล เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเซนต์จอห์น และโรงเรียนเซนต์จอห์นเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2551
จราจร ประมวลภาพโครงการอาสาสมัครจราจร โรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 CAMBRIDGE ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ กับมหาวิทยาลัย CAMBRIDGE
ลูกเสือ-เนตรนารี ประมวลภาพพิธีสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม2551 เกียรติบัติ ภาพผู้ที่รับเกียรติบัตร และรางวัล Best of the Best (May - July 2008) โรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551
ไหว้ครู ประมวลภาพพิธีไหว้ครู โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ประธานนักเรียน ประมวลภาพการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551
รับน้อง ประมวลภาพวันรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 บายศรี ประมวลภาพพิธีบายศรี โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
กำจัดยุงลาย ประมวลภาพโครงการกำจัดยุงลาย จัดโดยกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ประกวดวาดภาพ ประมวลภาพการมอบรางวัลแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "เที่ยวทั่วไทย"
 
facebook stjohn school
สมัครเรียนออนไลน์
menu
หน้าแรก หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
โครงสร้าง โครงสร้างบริหาร
การประเมินผล การประเมินผล
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
รด. นักศึกษาวิชาทหาร
กฏกระทรวง กฎกระทรวง
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
บรรทัด
โครงสร้าง ชมรมศิษย์เก่า
บรรทัด
intranet
ประกันอุบัติเหตุ คำสั่ง / วิชาการ
at stjohn
Language Centre
ARC
Saint John's Choir
English Media Centre
internet service
Check Mail St.John's
สมัคร wireless
ติดต่อ Web Team
บทเรียนออนไลน์
Meet Students
FAQ
ผลงานนักเรียน
Stop Teen Mom